Brioni so kranjsko srečevališče. Tam najdeš Bineta Kordeža, srečaš Janeza Dolinarja itd. ipd. In tako je tam pil kavico del UO NK Triglav, bolje zapisano: Zmago Geršak in predsednik. =Beno je tako samo potrdil, da se UO sestaja in verjetno sta celo govorila, ali naj včlanita bivšega predsednika in direktorja in sitneža Mirana Šubica, ko ju je slednji napadel od zadaj: pozdravil je oba - ločeno! Stvar bontona je, da pozdraviš svoje učence ali svoje naslednike ali vsaj tiste, ki si jih pripeljal v nogomet, Triglav. Ko sta odhajala, je gosposko vzgojeni in uglajeni Zmago Geršak pozdravil. In =Beno pri tem je le potisnil glavo med ramena in molče odšel. Pravica? Nedvomno. Olika? Dobra vzgoja? Zgled. Pomislimo: predsednik kluba ni pozdravil starejšega od sebe, ki ga je ob prihodu pozdravil. Nauk zgodbe: koliko stane bonton? Koliko stane knjižica Pravila lepega vedenja? Kdo pozdravlja - starejši ali mlajši? Politik,mestni svetnik, športni funkcionar bo po pošti dobil knjižico.=Beno res!