Delovno socialno sodišče je odločilo, da ima Mitja Herak z MO Kranj sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, direktor uprave pa je po tej pogodbi pet let. To preprosto pomeni, da odločitev državnih inšpektorjev ni več aktualna in naš direktor bo tako lahko na naši občini zaposlen kolikor bo želel ali bodo njega želeli! Sam je večkrat zatrdil, da se ne strinja s tem, da je bila sklenjena napačna pogodba. Zdaj ima pravo v rokah, veljavna je tista iz fenruarja 2011...Čestitamo! Res je doma s tržiškega konca kar sili k znanemu pregovoru, da iz... no, ja: direktorja imamo zdaj zakonito in veseli bodimo!