Čeprav politiki in političarke kot javne osebnosti še kako padejo pod drobnogled javnosti in je zanje prag tolerance višji, sta zadnja dva dneva minila tudi za nas v znaku nesprejemljivih dogodkov. Najprej je Alenka Bratušek doživela resnično nizkoten in žalosten osebni napad v enem od slovenskih časopisov (ustanovljen med zadnjimi in v lasti zasebnega kapitala). Namigovanje na osebno plat njene kariere, na njeno zasebno življenje s primitivnim namigovanjem na zasebnost je spodni rob slovenskega žurnalizma! Se je oglasilo Društvo novinarjev Slovenije? So se oglasili novinarji in publiciti z druge strani? Ne, ker se po Alenki lahko "svinja" v tem trenutku brez sleherne mere! Toda podoben primer smo s strani "Antona Velikavrha" doživeli tudi sami: poslan nam je bil resnično umazan prispevek o enem od kranjskih županskih kandidatov, Boštjanu Trilarju. Usmerjen je izključno na njegovo zasebnost, umazano namigovanje pa je poskus, kako vplivati na dogajanje v Kranju. Naj dodamo, da se Kranj spomni tudi podobnega početja zoper Mohorja Bogataja kjer mediji niso nasedli umazanijam, ki naj bi se dogajale v zvezi z njegovim zasebnim življenjem. Trma izraža jasen odpor in nasprotovanje početju, ki je navadno skrito za "anonimnimi pismi" in zadeva zasebnost v najbolj intimnem smislu. Ja, še vedno bomo razgaljali tudi zasebne podatke, ki so povezani s funkcijo (kdo kje stanuje, kar mu omogoča položaj političnega funkcionarja - na primer), nikdar pa ne bomo ljudi vlačili po blatu...