V KS Trstenik volitve še niso uradno končane. Volilni odbor (sestavljen iz predstavnikov izven KS) jih je izvedel po zakonu, nato pa izročil glasovnice krajevni volilni komisiji (sestavljena iz krajanov KS Trstenik). Ko so člani odbora videli uradne rezultate na spletni strani MO Kranj, so bili presenečeni in tudi zgorženi: po njihovem so bili rezultati naknadno popravljeni ali vsaj dopolnjeni! Občinska volilna komisija ni zaznala nepravilnosti, a je pritožbo poslala na mestni svet, ki bo dokončno odločil, kdo je zmagal na volitvah v KS Trstenik. Slednjo vodi že 20 let Jože Lombar, predsednik stranke SZNKS, ki kandidira za župana Mohorja Bogataja. Izid pa je bil tak, da je po prvih rezultatih lista Boštjana Perčiča zmagala v številu svetnikov s 4:3, v Kranju pa se je izkazalo, da je zmagala lista SZNKS s 4:3 v številu svetnikov. Mestni svet bo torej dokončno odločil o rezultatu štetja glasov v KS Trstenik. Slednja je s 670 prebivalci ena najbolj uspešnih pri "črpanju" občinskih sredstev, Jože Lombar pa dolgoletni krajevni funkcionar in pomemben občinski politik. Kako lahko pride do različnih rezultatov (tudi ob upoštevanju predčasnih volitev), bo pokazal postopek, ker so prizadeti že seznanili tudi pristojne državne organe o spornih posegih v volilne izide.