Policist Milan Klemenčič je postal predsednik KS Kokrica. Kot smo slišali na zadnjem srečanju s športniki, je na zanimiv način "oddal" vzdrževalna dela enemu iz svoje žlahte kar je povzročilo negodovanje. Klemenčič je očitno policijske metode prenesel v politiko oziroma želi tistim, ki se ne strinjajo, vladati s trdo roko: kot nam poročajo s Kokrice, je ob nasprotovanju "projektu bejzbol" zdaj zagrozil, da bo vse porušil, terjal najemnino 200 evrov na mesec, prisotne na nedavnem sestanku pa označil za pijance... Kako znano za tiste, ki ne pozabijo, da imajo moč v rokah! Na Kokrici naš policist Milan očitno ne prenese, da ima kdo drugačno stališče...obenem pa je njegova navezanost na podžupanov projekt povsem legitimna - le zakaj pa drugim ne pusti pravice do svojega mnenja, je uganka!

Ljudje na Kokrici namigujejo na zanimiv način oddaje plačanega vzdrževanja...