Tožba civilne pobude glede gradnje na Mlaki je še aktualna, a ne mirujejo niti v KS Kokrica kjer želijo pomagati pri urejanju zadeve, ki je "vroča" zaradi načrtovane nove soseske kjer ljudem ni všeč gostota poselitve in še kaj. Na Kokrici pa so aktivni tudi tisti, ki so v mestnem svetu predstavniki (tudi) tega dela Kranja i zdi se, da je pozidava Mlake eden od problemov, ki žuli veliko krajanov....Razplet še ni na obzorju, a se mnogi trudijo, da bi bil - volk sit in koza cela...