Janja Habjan je podjetnica, ki ji je treba čestitati za ursničitev pregovora, da "je dober nasvet zlata vreden" v poslih s kranjsko občino: do zdaj je svetovala in pripravljala projekte ipd. za slabih 200 000 evrov! In potrejeno je zagovarjala pogodbo o javno - zasebnem partnerstvu pri telovadnici v Stražišču, ki je zdaj prekratka za igranje rokometnih tekem kar je sramota svoje vrste. In leta 2018 (zadnje leto oblasti Boštjana Trilarja) je prejela iz mestne blagajne okoli 35 000 evrov. Tudi za postopek, ki se je izkazal za nezakonit - urejanje kranjskih zelenic! Gospa iz domžalskega konca ni podpisala pogodbe, je pa svetovala pri njeni pripravi. In prejšnji župan je odgovoren za to, da so pri takih poslih mnogi mestni uradniki "dvignili roke" v slogu: če je najet zunanji svetovalec, mi s tem nimamo nič. Kaj bo pokazala finančna revizija tega posla, bomo še videli. Janja Habjan nam je svoje svetovanje pri postopku, ki so ga državne ustanove dobesedno raztrgale, potrdila.....