Trma je dobila informacijo o bivanju direktorja državnega zavoda v državnem hotelu. Marjan Hribar je po volji vlade Janeza Janše postal direktor JGZ Protzokolarne storitve (krajše Brdo kjer je sedež zavoda) in odšel na kratek "dopust" v - Vilo Bled. Gre za državni objekt v upravljanju - JGZ Brdo in Marjana Hribarja (tam je bil s soprogo...po neuradnih podatkih)!? TOREJ: DIREKTOR JE ODŠEL NA DOPUST V "SVOJ" HOTEL K SVOJIM ZAPOSLENIM IN TO ZASEBNO. TAKO NAM JE POUDARIL IN NAM TUDI RAČUN O TEM POSLAL KOT - ZASEBNIK. KER JGZ NE DAJE PODATKOV O SVOJIH GOSTIH...

1.

Račun nam je poslal za avgust 2020, porabil je tudi državne turistične bone. Malo pred njim je bila v Vili Zlatorog družina Janeza Janše. Vila Zlatorog in Vila Bled sta skupna enota, računi za Janšev dopust torej so. Če so....pokazati nam jih nočejo.

2.

Marjan Hribar je s svojim razkritjem pokazal in dokazal dobro voljo in "čiste račune". Janez Janša tega noče, ker nam je to zavrnil UKOM in večkrat JGZ Brdo. O tem, kaj bomo in če bomo dobili za dva tedenska dopusta predsednika vlade v državni vili bo odločila pooblaščenka za dostop do javnih informacij. Postopek traja več kot pol leta.

MARJAN HRIBAR JE POSREDNO "NAMOČIL" ALI PA IZZVAL PREDSEDNIKA VLADE. ČE ZMORE POKAZATI RAČUN NIŽJI URADNIK (SICER PRIJATELJ IN STRANKARSKI TOVARIŠ JANEZA JANŠE), GA BO TUDI JANEZ JANŠA? ZARADI POLITIČNE HIGIENE. RAZEN, ČE RAČUNOV NI ALI PA SO DRUGAČNI KOT KAŽEJO CENIKI (HRIBAR NAM JE POSLAL TUDI CENIK VILE BLED) ALI JIH JE MORDA PLAČAL KAK "SPONZOR" ALI...