1.

UE KRANJ = DRŽAVA. KI JE - TAKOLE PREPROSTO - NAD OBČINO. SPLOH ČE GRE ZA DRŽAVNE PREDPISE. A METKA ZALETELJ KNIFIC, KI VODUI UE KRANJ - TRDI DRUGAČE.

2.

Občina je v podobi gospoda Janeza Ziherla "podtaknila" državi dovoljenje/soglasje o hrupu. IN NA UE KRANJ VANJ NISO POGLEDALI - LAHKO BI JI JANEZ NARISAL TUSI SMEŠKA ... KER NIMAJO PRAVICE PRESOJATI NEZAKONITEGA KRŠENJA ZAKONITE DRŽAVNE UREDBE?

PREPROSTO POVEDANO IN ZAPISANO: DOVOLJENJE VELJA, KER DRŽAVA NE SME NADZOROVATI ALI VSAJ OPOZORITI ALI PREGLEDATI, ČE JE MORDA OBČINA KRŠILA - DRŽAVNO UREDBO!

DOBRODOŠLI V KRANJU, DOBRODOŠLI V SLOVENIJI!