Prvo in glavno: NE PRESOJAMO KOMENTIRANJA SKOKOV JELKA GROSA, OPOZARJAMO PA NE NEZDRUŽLJIVOST VLOG, KI JIH KOT "STROKOVNI KOMENTATOR RTV" ZDRUŽUJE:

1.

Kot funkcionar odloča o skakalcih, trenerjih neposredno kot predsednik strokovnega sveta kar je nazdružljivo z vlogo komentatorja, ki naj bi bil "izven" neposrednega dogajanja v športu, ki ga komentira. Vsaj tako je pri vseh resnih tv resnih držav...

2.

Kot komentator se dotika v komentarjih tako tekem kot okoliščin (trenerjev ipd.), obenem pa je vpet v skakalni šport tudi v drugih vlogah (vodja objektov v Planici).

Kot je razvidno, smo o vsem vprašali javni zavod RTV Slovenija kjer so nam po nekaj urgencah - po naši oceni - skrajno cinično odgovorili.

Toda Trma ni od včeraj in smo obvestili informacijsko pooblaščenko, ki je dala RTV Slovenija rok za odgovor, ki ga objavljamo zgoraj. A nismo povsem zadovoljni, ker nam niso odgovorili o tem, kakšno stališče imajo o nezdružljivosti vlog - KOT ZANIMIVOST: VSE TE, RAZEN ENE IN KLJUČNE, SO OMENILI TUDI SAMI V PRVEM POSKUSU ODGOVORA...

Možnost smo dali tudi gospodu Grosu, ker dejansko on sploh ni noben problem...problem je javna RTV, ki tako stanje omogoča!

Poraja se kar nekaj vprašanj o plačilih. Kakšne dnevnice gospodu Grosu, ko pa ni zaposlen na RTV? Ko je na tekmah komentator, je še vedno zaposlen v zavodu Planica in je na (ne)plačanem dopustu ali kaj? Kako mu sploh plačujejo glede na davčne zahteve, dohodnino ipd.? KO BOMO ZVEDELI, BOMO OBJAVILI.