1.

Dne 7.9.2023 je od župana predlagani in od mestnega sveta potrjeni mestni uradnik v funkciji direktorja javnega zavoda PREPREČIL POROČANJE tega medija o javnem dogodku kjer so delali uradniki MOK in, ki je bil plačan z javnim denarjem. Dogajal se je za zaprtimi vrati (za Trmo.si) na dvorišču, ki je v lasti MOK in ni ne zasebno, ne zaprto za javnost.

2.

O dogodku je Trma.si seznanila javnost in mestno politiko. Nihče se na to (še) ni odzval. Danes ob 11. uri na Slovenskem trgu je Trma.si bila javno na voljo za vse odgovore, a vprašanj ni bilo. Danes smo z dogodkom seznanili medije in parlamentarne stranke, cehovske organizacije ipd.

3.

Posameznik proti sistemu utišanja, izobčenja, molka in proti politični oblasti+ kapitalu nima možnosti? Povsem mogoče, a se bom boril naprej. Če bom klonil ob tem, da so mi v mojem mestu z varnostnikom in pisno odločitvijo uradnika, ki je ožji sodelavec župana, preprečili poročanje, bo to poraz. A ga ne bo.

4.

Molk Matjaža Rakovca, Manje Zorko, Janeza Černeta, Branka Grimsa, Zorana Stevanovića, Ane Černe,Tomaža Ogrisa, Irene Dolenc, Borisa Vehovca (naslovljeni kranjski politiki v mestnem svetu in županstvu) je odličen odgovor, ki največ pove in sporoča.

"LETA 1986 MI JE TAKRATNI ŠEF MESTNE VLADE HENRIK PETERNELJ ZARADI MOJEGA PISANJA ŽELEL NAGAJATI PRI REŠEVANJU STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA. KASNEJE MI JE ŽUPAN MOHOR BOGATAJ SKUŠAL SODNO NEUSPEŠNO PREPREČITI POROČANJE. ŠE KASNEJE JE BOŠTJAN TRILAR PRENEHAL ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA IN KOT ŽUPAN VPLIVAL NA OBJAVE MOJIH TEKSTOV. DANES ŽUPAN MATJAŽ RAKOVEC DOVOLJUJE SVOJEMU URADNIKU, DA ME IZOBČI OZIROMA MI PREPREČI POROČANJE O DOGODKU, KI SEM GA PLAČAL KOT VSI MI NJEMU IN VSEM OSTALIM. VMES SO MI SKUŠALI ZAŽGATI DOM, MINISTRICA SLOVENSKE VLADE PA ME KLEVETA NA SPLETU NA OSEBNI RAVNI. NA TO ODGOVORIM SAMO Z ENO BESEDO: TRMA! " Miran Šubic