1.

Na razpisu VVZ Kranjski vrtci je zmagalo podjetje FloraSport z najboljšo ponudbo in, če bo pogodba podpisana (to se še ni zgodilo), bodo prejeli 203 000 evrov iz proračuna MO Kranj preko VVZ.

2.

Isto podjetje je v sodnem sporu z MO Kranj zaradi znane zgodbe o vzdrževanju zelenic kjer je državna revizija s pravnomočno odločitvijo dobesedno "raztrgala" odločitev, ki jo je sprejel prejšnji župan Boštjan Trilar. Navzkrižje interesov, ko na eni strani občina toži podjetje, ki na drugi zmaguje v razpisu za javno denar? Mimogrede: na čudne okoliščine razpisa nas neprestano opozarjajo in kažejo s prstom na mestnega svetnika SDS Bojana Homana.

3.

Bojan Homan je bil poslovni partner Flore Sport s svojim zetom Miho Tomažinom, so nam potrdili v Flori Sport (šlo je za en posel kjer - kot smo zvedeli - sta "Homan in Tomažin hodila po naši strehi, ker sta jo prekrila"! Je imel kakšno vlogo pri razpisu za hišniška opravila, ki je bil 3x ponovljen, 4-tič dokončan?

4.

Bojan Homan ni odgovoril na vprašanja o zaposlitvi svoje hčerke v VVZ v času, ko je član nadzornega organa zavoda. Direktorico Teo Dolinar so odstavili (ni dobila soglasja za nov mandat), Bojan Homan pa o svoji vlogi o podpori direktorici - molči.

NIHČE NI NIČESAR KRIV, DOKLER MU KRIVDA NI DOKAZANA. PRAV TAKO NI NAŠA NALOGA PREVERJATI ODNOSE MED MOK, ZAVODI IPD. - NESPORNO JE ZA NJIHOVO ZAKONITO POSLOVANJE ZADOLŽENA MERSTNA UPRAVA IN POLITIČNA OBLAST. VSAK LAHKO POSLUJE S KOMURKOLI, ČE NI TO IZRECNO PREPOVEDANO.

NAKJLJUČJA, NAVEZE, ODNOSI V TEJ ZGODBI PA KLIČEJO K ODGOVOROM MESTNE OBLASTI!