Povezane lokalne skupnosti? Pojem ali kaj drugega? V Kranju je to ime nove stranke, ki je posledica "mesne afere". Slednja je v Stranki za napredek krajevnih skupnosti pustila Jožeta Lombarja, podžupan Janez Frelih pa je postal šef nove stranke kjer sta tudi preostala dva svetnika, ki sta pobegnila iz prejšnje stranke. Če vemo, da Mohor Bogataj sodi k prvotni stranki (ni pa član), nastopijo zanimiva razmerja! Podžupan Janez Frelih je njegova "konkurenca" kot šef nove stranke, Mohor pa ima v mestnem svetu enega svetnika!? Pri financiranju je zaenkrat vse ustavljeno: stara in nova stranka se morata o delitveni bilanci dogovoriti, četudi ni izključeno sodišče! Če vemo, da je iz vseh naslovov dobivala "županova stranka" lepe denarce iz proračuna - skupaj do zdaj 52 000 evrov, lani vsak mesec (brez svetniške skupine) preko 1000 evrov - potem so zdaj razmerja porušena! In čeprav trdi oblast, da do ureditve zadev ne plačujejo strankama (novi in stari) ničesar, Janez Frelih seveda iz kvote stare stranke prejema podžupansko plačo. Ste morda slišali kdaj o vsej tej kolobociji kjer se menjajo imena strank in v bistvu isti ljudje pod drugo "firmo" delajo naprej, spregovoriti človeka, ki ga je "mesni svetnik" Lombar veselo predstavljal kot njihovega v času kampanje? Ne, Mohor Bogataj je tudi v tem primeru (kot v primeru spornega pravilnika za svetniške skupine in njihove stroške) utihnil....In Povezane lokalne skupnosti kot nova stranka za podeželje? So že podpisali kranjsko koalicijsko pogodbo?