Plačilo položnic postaja luksuz in mestni svetniki so po zgledu mnogih drugih slovenskih občin sprejeli sklep o tem, da Kranj dobi "javno blagajno". Kje bo in kakšna bo in kdo jo bo dejansko vodil in upravljal, je manj pomembno - da bo le čim prej. Kajti s položnicami plačujemo tudi provizije, ki pa jih za komunalo, elektriko zdajk verjetno ne bomo več ali pa bodo precej manjše. Katera od bank bo najbolj ugodna pri tem, bomo še videli. Vsekakor pa "mestne položnice" ne bodo več tako drage kot kakšne druge in tudi ta odločitev nas po eni strani veseli, po drugi žalosti: je še eden od dokazov revščine v Kranju. Javna blagajna bo torej omogočala, da bomo manj dali v žepe bankirjem!