Gorki = projekt desetletja in zagotovo preizkusni kamen te oblasti s čistilno napravo in problemi na Orehku in Drulovki vred! In kdo nam ureja okoljevarstveno dovoljenje? Morda Bojan Homan, podžupan SDS (predstavljen občanom kot "politični vodja projekta")? Ne. Morda Mitja Herak, bivši policist, pravnik in direktor mestne uprave, ki je odgovarjal krajanom kvalitetno, jasno? Ne. Morda Mohor Bogataj, župan, ki je molčal ves čas razprave in do zdaj pokazal samo dvoje: d o vsem skupaj ne ve veliko, ali pa mu je malo mar in je modro tiho?Ne. Okoljevarstveno dovoljenje je skrb podjetnika, ki bi mu morda lahko rekli tudi poznavalec zakonodaje, če ne bi svojega podjetja ustanovil januarja 2012!!! In kaj je do zdaj pomembnega storil na tem področju? Ne vemo, ker ne pove. Pač pa je zaračunal svoje storitve Kranju v znesku 10 000 evrov! Od aprila letos!!! In rezultat? Pogodba s krajani, ki so bili najbolj sitni in so izsilili zase ugodnosti! In nastop pred krajani: dovoljenja bodo! Pomislite: ta človek danes posredno jamči za 20 do 40 do 60 milijonov vreden projekt. Če dovoljenja ne bo, če ne bo uspešen - kdo bo odgovoren? Kdo ga je najel brez razpisa, kar z naročilnico v roke? Kdo mu je dal v roke ob dejstvu, da imamo v Kranju projektno pisarno na občini z več kot 10 ljudmi! Da imamo javno podjetje Komunala kjer delata na vodilnih mestih dva svetnika, ki smo ju zaposlili tam kot direktorja in pomočnika!? Ne, zdaj je Kranj odvisen od podjetnika, ki ureja dovoljenje, ki je nujnost. Marko Glasenčnik? Verjetno ste že slišali za njegove uspešne projekte. No, deset jurčkov mu je Kranj že plačal...

Varno skrit v ozadju: krajan KS Drulovka Orehek Janez Frelih, naš podžupan, bivši predsednik KS. Prav krajevni skupnosti pa najbolj očitako neobveščanje ljudi, kaj se dogaja.... Frelih s tem nima nič?!