Mestni svet, Slovenski trg, 16.00: sedijo, govorijo. Tudi Stane Boštjančič (SD) in dr. Andreja Valič(SDS). Dogodek: mestni, kranjski, plačilo gospe Valičevi za sejnino 185 evrov cca.

Kamnik, 18.00: na odru kranjska mestna svetnica Valičeva in predsednik njene stranke Janša. Tematika: izid zbornika o osamosvojitvi. Dogodek: strankarski.

Kranj, mestni svet, ista seja: 18.00: svetnik SD Stane Boštjančič omeni, da je treba sejnine nadzornemu odboru skrajšati, ker "nihče ne ve, koliko so dolge, mi pa sedimo tri, pet ur". Kakor kdo: nasproti sedeče Valičeve že dolgo ni več. Da je prišla do Kamnika, je iz Kranja odšla po dobre pol ure svoje obveznosti.

Logično je, da svetnik Stane ni opazil odhoda svetnice Andreje. Raje se je lotil nadzornikov in njihovih sejnin. Politika obračunava med sabo. In si plačuje sejnine in mesnine. In je vse v redu. Da ne bo pomote: na MO Kranj so pojasnili, da Valičevi pripada polna sejnina. Saj se je "štempljala"! O pravilnikih, ki jih brani ali napada pravnik in bivši državni tožilec Stane pa je škoda besede. Vse to seveda plačamo mi. Iz naših žepov so delijo in jemljejo sejnine in mesnine. In se preštevajo in izsštevajo...