Kranjska knjižnica in veličastno proračunsko doplačilo podjetju IC Dom, neplačani podizvajalci, milijon in pol dodatka... okoliščine za KPK? Ja, tako je mislil tudi občan Aleš Sladojević katerega pobude niso kar tako: zaradi ene je župan Mohor Bogataj v kazenskem postopku! O problemu s knjižnico je seznanil tudi komisijo, ki je zdaj odstopila. In pomislite: neprestano jih je prosil, spraševal za odgovor, za analizo, za mnenje. Po načelu: če ni koruptivnosti okej, če pa je ...? In odgovora do umika Klemenčiča in ostalih (še) ni dobil. Ga bo do marca? Zdaj je ista KPK namreč kar dve leti odlašala z razlago dejanj, ki so zanimiva: Ivo Marjek in njegov IC Dom sta za časa Mohorja Bogataja dobila projekt, potem v času Damijana Perneta knjižnico zgradijo - a terjajo dodatek. Ne ravno majhen: dva milijona!!! Perne in njegova koalicija na to niso pristali, a vrne se Mohor in - reci in piši - proračun plača še 1,5 milijona! Je vse ve redu? Je bilo tako prav? Kar se tiče "korupcijskih tveganj", ne vemo. Vemo pa za smešnice glede strokovnih mnenj, ki so jih za omenjeni milijon in pol pisali isti strokovnjaki, ki so jih prej zahtevali. Kaj čudnega? Ne bi bilo, če ne bi bili zdaj "neodvisni", prej pa so bili na strani IC Dom. Je torej KPK res ravnala vedno učinkovito in v redu in hitro in dosledno? Ne bomo vedeli, kot za (sporni?) dodatek h knjižnici ne...

Damijan: ne damo, Mohor: damo ....plačali smo pa vsi!