Eden bolj znanih nepremičninarjev v Kranju je Jože Šinko. Verjetno pa bo tudi prvi med njimi, ki bo končal na javni dražbi zaradi dolgov. Rubež ali "šel je na boben" sta pač oznaki, ki sledita scenariju, ki je običajen: če nimaš za poplačilo dolgov, potem ti skušajo zapletniti kar imaš. In dolg znaša kar okoli 150 000 evrov, Jože Šink oziroma Agent Kranj pa razpolagata s parcelami v vrednosti okoli 46 000. Tako se bo očitno precej upnikov obrisalo pod nosom! Denar pa od Agenta čakajo tako občina Kranj, kot državna davkarija kot skupnost etažnih solastnikov na Stritarjevi 4 kjer ima prostore. Nepremičninski krč je torej prinesel tudi prvo žrtev splošnega stanja pri trgovanju z nepremičninami kjer Agent kljub dolgovom še veselo posluje. Število javnih dražb pa bo v januarju tako veliko, da ni nobenega dvoma o tem, da je med nami velikih dolžnikov s hudimi bremeni vse več...