Dr. Eva Premk Bogataj je bila ena tistih ovir, ki bi lahko pridobivanje dovoljenj za čistilno napravo zavlekle. Ni bila in ni edina, a njen "umik" je bil plod pogajanj med njeno družino in občino in otem javnost ni vedela ničesar. Zato danes objavljamo tako njeno videnje kot tudi dogovor, ki ga je podpisala z MO Kranj. Izredno zanimiva je vsebina, ki zadeva izpolnjevanje testamenta pokojne literarne zgodovinarke Marje Boršnik in, ki ga bo zdaj morala upoštevati občina. Finančno ovrednotenje ni predmet dogovora kar je za davkoplačevalce Kranja seveda sporno, lahko pa tudi za vse organe, ki bi se lotili takega dogovora: posledice za proračun so vedno opredeljene, če so le znane! To pa pomeni, da imamo za zdaj le oceno o 5000 evrih, kolikor naj bi vse stalo. Vsekakor pa je ponovno treba opozoriti, da prizadevanjem Premkovih ni kaj očitati: občinsko oblast so dobesedno stisnili ob zid - dogovor pa je omogočil izdajo okoljevarstvenega soglasja. O vsem tem in še o čem do danes MO Kranj javnosti in davkoplačevalcev ni obveščala oziroma je informacije posredovala šele, če je bila soočena z zahtevami. Ponovno pa je ključno vprašanje: za projekte (mnogokrat spremenjene) so do zdaj zapravili 2 000 000 evrov, ljudem pa se posledic za njihov vsakdan ni zdelo vredno razložiti do sredine leta 2013, ko bi dejansko dokumente že morali imeti. Pa jih še danes nimajo!!!

PismoTrmi: eposta2014-01-08.pdf Javni dokument: DogovorMOK.pdf

Eva Premk Bogataj trdi, da ni bilo nobenega "podkupovanja" - mi prilagamo dogovor, ki je javen dokument!
Napis na hiši na Drulovki so s sodelovanjem šole na Orehku postavili že pred leti...