Ko je delala iz Mehike naša uradnica, so na občini rekli, da osebni stik pri njenem poslu ni potreben. Jasno, imamo devet pravnikov - na izvršbah pa dela znana Živa Okorn! In na občini je stanje s terjatvami do dolžnikov - kaotično: "Gre za grobišče terjatev!" trdi svetnik Andrej Šušteršič v Dnevniku, mi pa bi lahko dodali dolg spisek dolžnikov, ki so posebej zanimivi. Lepo število jih ima albansko zveneče priimke in dolžni so tisoče evrov za najemnine, pojasnjujejo na občini. Zakaj se od slednjih zadev ne izterja, bo morda vedela odgovorna za izvršbe Živa Okorn! Pomislite: preko 300 je dolžnikov na spisku, ki pa ni sproti usklajen z dejanskim stanjem! Tako v času, ko država terja poravnavo obveznosti imamo občino kjer nihče ne more odgovoriti na vprašanje: koliko v evrih danes občina terja od dolžnikov!!!!????