Mohor Bogataj je leta 2005 sprejel krajane, ki so mu prinesli dokaze o dogajanju v Stražišču, v Cegelnici, v coni Laze. Onesnaženja, skrunitev narave...ukrepi? Nič. Do zdaj. Nova naprava za predelavo odpadkov pa buri krajane Stražišča, zganila se je KS - sestanek bo v sredo ob 18. uri. Zvedeli smo, da ne bo sežiganja ampak kemijsko-fizikalna obdelava odpadnih voda (z olji), ki jih nameravajo v podjetju dinastije Krč Ekorel bistveno več obdelati in s tem seveda povečati svojo dejavnost. Krajani Stražišča opozarjajo, da je komunalna opremljenost Laz nezadostna - trikrat je tam gorelo, vedno so gasilci imeli težave, ker vode sploh ni dovolj, da o hidrantih ne pišemo. In zdaj je vsem prekipelo: kdo je odgovoren za ekološko bombo pri Stražišču? Občina, ki to mirno gleda! Država, ki bi dala nova dovoljenja! In prostorski akti pravijo, da se z odapdki ravna v Kranju lahko samo na dveh lokacijah - v Tenetišah (zaprto), v Zarici (zaprto zaradi gradnje čistilne naprave). Ključna pa je zgodba o našem Berly Hillsu - Kalanovih zemljiščih pri Stražišču. Tam naj bi komunalno opremili 40 parcel za toliko hiš. Sosed? Predelovalnica odpadkov, nevarnih za okolje! Bi kupili tam zemljo ali hišo? Je to načrtovanje v prostoru v Kranju? Laze dvigajo tlak mnogim, ki so leta in leta opozarjali na nesnago, odplake, sporne posege v okolje...