Časopis Dnevnik razgalja, kako je župan Mohor Bogataj skušal utišati poročanje o tem, kje dejansko živi in kje je prijavljen, kdo in kako ga vozi na začasni naslov, s kom odhaja na plačan izlet ipd. Vse to je bila podlaga, da je s tožbo in začasno odredbo Mohor Bogataj kot občan zahteval začasno prepoved objavljanja takih vsebin v časopisu Dnevnik. Izkazalo se je, da je tak zahtevek podpisala odvetnica Mateja Likozar Rogelj, ki je v decembru 2013 nasledila odvetniško pisarno Kristijana Gnilšaka in pogodbo, ki jo je imel z Mohorjem Bogatajem, županom MO Kranj. Po njej je od novembra 2010 do decembra 2013 zaslužil okoli 300 000 evrov za svoje storitve (podatek: Supervizor)! Nova odvetnica MO Kranj pa je v nekaj mesecih že zaslužila okoli 25 000 evrov (plačnik: občina, davkoplačevalci), Gnilšaka pa je nasledila tudi z delom za javni zavod Gasilska in reševalna služba, ki je v lasti MO Kranj. V omenjeni zadevi pa se pojavlja kot tožnik Mohor Bogataj z Ulice Lojzeta Hrovata v Kranju kjer ima stalno prebivališče in v tem primeru nastopa kot zasebnik. Če poenostavimo: dopoldne kot župan občine Kranj (plačan iz naših žepov) sprejme odvetnico Matejo in se z njo dogovarja o zadevah, zaradi katerih ji občina plačuje mesečno cca 4000 evrov. Ko zaključi svoj delovni dan, popoldne pokliče odvetnico Matejo Likozar Rogelj in na sestanku oblikujeta zahtevek, ki bi Dnevniku onemogočil objavljanje podatkov, ki so sicer javno dostopni, a imajo tudi zanimive dodatke. Tako seveda delo odlično plačane občinske odvetnice z zasebnimi tožbami Mohorja Bogataja ni povezano. Sodišče v Ljubljani je (kot piše Dnevnik) jasno zavrnilo zahtevek, ki - kot je mogoče razbrati iz obrazložitve - daje celo slutnjo cenzure, če bi z njim Bogataj/Likozar Rogljeva uspela! In kronska obrazložitev odvetnice/župana-občana: take objave mu jemljejo glasove na bodočih volitvah in to je nemoralno! Zadeva še ni pravnomočna, a je resnično prava slika o tem, kje živimo in s kom živimo in kdo nas vodi...