Za dobro narejeno - dobro plačilo: podjetje GES KL s Ceste talcev v Kranju je zadnje dni oktobra prejelo na svoj račun še slabih 100 000 evrov. Plačnik: Mohor Bogataj, MO Kranj. Dela: tudi v KS Mavčiče. Kjer je doma Lojze Ješe (SLS), Mohorjev zaveznik in podpornik in šef KS. Kjer je doma direktor GES KL Miha Ješe in kjer je doma lastnica GES KL Anja Ješe (brat in sestra). GES KL nima zaposlenih, nima strojev, nima referenc in ima le poštni predal na naslovu kjer boste njegovo tablo zaman iskali. Toda očitno dela za občino Kranj pospešeno oziroma je v nekaj dneh prejelo 100 jurjev!!! In dodati je treba, da so v letu dni prejeli na svoj račun 225 000 evrov našega denarja. In uraden odgovor MO Kranj: vse posle so pridobili skladno s predpisi. Verjamemo, saj ni problem. Kajti medtem je Mohor Bogataj "navrgel" še 11 000 evrov podjetju Akvarel katerega lastnik je doma v isti hiši kot njegov sorodnik, član mestnega sveta Jože Lombar, predsednk SZNKS, ki je (skupaj s SLS) podprla neuspešnega Mohorja Bogataja. Ki pa ima še žig do 12. 11. 2014. In zato stampedo plačevanja računov ni naključje ali pač?