Kranjčani smo plačali iz proračuna za odkup nekdanje Blažunove gostilne na Klancu 600 000 evrov. A Mohor Bogataj se je odločil za prenovo nameniti še 350 000 - nastal je t.i. medgeneracijski center. Ko je to videla bivša lastnica Mirjana Grašič Šircelj, ni mogola razumeti: njo so podili iz domače gostilne in stanovanja nad njo, ker jo bodo porušili zaradi vpadnice v mesto - potem pa veselo spremenili namen, vložili 700 000 (polovico je dal dobrotnik Draksler)!? Zdaj se zdi, da bo vse končalo na sodišču, ker tudi novi župan Trilar trdi, da bivša lastnica ni opravičena do nobene dodatne odškodnine. In še: Ljudska univerza z novim letom prevzema objekt v svoje upravljanje! In še posebnost: prenovo je izvajalo podjetje Stena iz Mavčič, ki je nekoč prenavljalo tudi zasebno hišo župana Bogataja in za časa delovanja njegove oblasti od občine za različne projekte prejelo preko 1 000 000 evrov plačil. In še: vse inšpekcije so potrdile, da za tako prenovo ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje, tudi dovoljenje za spremembo namembnosti ne. In še: še vedno so v veljavi prostorski dokumenti, ki predvidevajo obvezno rušenje objekta na trasi vpadnice kjer se ne bi smelo nič graditi...Kranjska norost, da malo takih - prenovili smo gostilno, propada pa nekadnja šola pri Prešernovem gaju, prazna je Trgovska šola...Kdo je imel interes?

Njej so rekli, da ne sme nič vlagati, ker bodo rušili - nato so sami (naš denar) vlagali veselo...