Vroča debata se je obetala ob predlaganih višjih cenah Komunale. Gre za preprosto posledico nesposobnosti "politične Komunale" z Evstahijem Drmoto na čelu: "Komunala v času mojega mandata ni pripravila vsega za vzpostavitev nadzornega odbora in zaradi tega lastniki=občine dejansko ne moremo operativno nadzorovati Komunale!" trdi naš župan in poudarja, da je prekladalni plato ključen izvor višjih cen za odvoz smeti. Spomnimo na zgodovino: politični šef projekta Gorki Bojan Homan (SDS) je "pozabil" na krajane Drulovke in Orehka in slednji so ogorčeno nasprotovali gradbenemu dovoljenju za novo čistilno napravo. Pri tem so se potem zgodili kompromisi kjer je občina morala plačati tudi razstavo in knjigo o eni od krajank, posebej ostri pa so bili pogajalci pod vodstvom Draga Lemuta/Letehnika. Ti so povsem stisnili občino v kot in dosegli umik prekladanja odpadkov iz Zarice. Komunala pa seveda v vsem tem in kasnejšem času ni našla rešitve v Kranju - zato pa so na račun višjih stroškov želei obremeniti naše žepe. Župan Trilar zdaj vse upe polaga v novega direktorja, Drmoto so dobesedno odslovili. In pri tem pomemben podatek: da še nimamo cen, je razlog v neznani številki dobička Komunale, ki se je zdaj prelival v izgubarski odvoz smeti. Zdaj pa to po predpisih ni več mogoče: Komunala bo dobiček morala vračati nam, občanom in ne vrteti na računih po bankah. Točko o podražitvi so svetniki včeraj umaknili s sporeda, a prej ali slej pride na dan posledica nesposobnosti prejšnje politične oblasti pri projektu Gorki in seveda znano kadrovsko lomastenje po Komunali kjer so službo v času mandata dobili trije mestni svetniki: Beno Fekonja in Evstahij Drmota /SD/ in Jure Kristan/SDS/....

Politično izginil v SD, župan ga krivi za dražje položnice