1700 otrok (oziroma staršev) plačuje Kranjskim vrtcem oskrbnine, občina prispeva (torej vsi mi iz žepov) 4,5 milijona. Največji tak zavod v državi ima 300 zaposlenih. A javna naročila ureja odgovorna za higieno, zdravstvena tehnica Marjeta Podjavoršek!? Ker nikogar usposobljenega nimajo, a prosijo zanj. Zato se lahko zgodi, da jim je za 1,2 milijona kršitev naročil in izvedbe poslov - nič. Oziroma "nekaj odstotkov"! Kar pomeni, da se dejansko ne zavedajo ne dejstva, da delajo nezakonito, ne vloge, ki jo imajo. Tista, ki naj skrbi za higieno se pogovarja z računskim sodiščem! Mimogrede: predsednik sveta zavoda Marjan Podgoršek trdi, da je bil močno zaveden in mu o razsežnostih spornih poslov sploh niso povedali. Mimogrede: v svetu zavoda sedi tudi bivši podžupan Jakob Klofutar, ki je odšel, ker je pač pozabil nekaj sporočiti protikorupcijski komisiji in je poslovala občina s firmo kjer je (bil) solastnik! Torej: vidni predstavnik Več za Kranj, mestni svetnik županove stranke sedi v svetu zavoda kjer računsko sodišče izda negativno mnenje. Kaj je vedel in kaj je moral vedeti on? In sedanji podžupan je posloval z vrtci kot mizarski podjetnik!? In svet zavoda naj bi o vsem tem - če je verjeti direktorici Ireni Pavc - razpravljal februarja prihodnje leto! Dosedanji župani niso zmogli urediti stanja v vrtcih tako, da jim kadrovsko pomagajo z ljudmi, ki bi znali izvesti postopke korektno. In so bili gluhi na pripombe, da so vrtci tako velik zavod, da potrebujejo tudi prave ljudi na pravih mestih. Zato se zdaj odgovornim res žalostno poročilo o poslovanju in negativno mnenje ne zdi nič posebej tragičnega! In na občini bodo zadevo seveda šele preučili, a že eno leto Boštjan Trilar govori o tem, da bodo javnim zavodom pomagali tako, da bodo združevali določene službe. In na občini sedi mali mlijon pravnic, ki bi to morale znati. Ena je še nedavno delala iz Mehike, bo pa še na Planino na upravo vrtcev zmogla za nekaj dni na teden, da uredijo kar urediti morajo!? In pomislite: v vrtcih celo javno odgovarjajo, da so očitki računskega sodišča glede javnega denarja majhni - ker imajo še veliko drugih prihodkov. Bodo staršem rekli v opravičilo, da so nezakonito porabili njihov denar in ne občinskega=našega?

Marjeta Podpečan, zdravstvena tehnica in pristojna za higieno = prvi človek za javna naročila vrtcev...