Se spomnite revolucije na Orehku in Drulovki? Ko je bilo treba dobiti gradbeno dovoljenje za čistilno napravo, so se zgodili krajani. Ne KS, ta je dejansko bila cokla dogodkov. Zgodilo se je nekaj krajanov, ki se niso dali ugnati kar tako. Ker je mestna oblast Mohorja Bogataja (odgovoren za projekt pa Bojan Homan) lovila zadnje ure, ne dni, so krajani izsilili marsikaj. Tudi kako knjigo in razstavo, zlasti pa - adijo prekladanje smeti iz Zarice. Kar je bilo seveda takrat všečno, danes pa stane vse nas 400 000. Bojan Homan se je požvižgal, Evstahij Drmota v Komunali pa je bil prav tako odličen za rešitev: preprosto je podražitev odvoza naprtil vsem nam. V več kot letu dni niso storili nič za to, da bi prekladanje uredili drugače, ceneje. Ne: preprosto so izračunali cene s podražitvijo, ki jo bodo danes sprejeli mestni svetniki! Ker jo morajo! Gorki je tako preko Komunale prinesel podražitev na naših položnicah. Ker so se pogajali z ljudmi v zadnjem trenutku, slednji pa izsilili svoje. Kot nekoč v Tenetišah. Bistvo vsega: na vrsti je podražitev odvoza smeti skozi katero plačujemo nesposobnost politike+politične komunale!