Županmaligan Mohštjan je osramotil sebe in Kranj - zdaj pa ga čakajo poračuni in obračuni. Eden med njimi bo posebej zanimiv: častno razsodišče MO Kranj bo prejelo v nekaj dneh poziv, da začne presojati ravnanje političnega funkcionarja št1: Boštjana Trilarja. Kot smo zvedeli, so napisali predlog v SD Kranj, predsednik Jani Černe je to že potrdil. Zadeva je na oko preprosta: gre za člena 4. in 5., ki ju je župan kršil s svojim ravnanjem in tako se mu obeta, da bo prvi funkcionar, ki ga bo častno razsodišče spoznalo za kršitelja kodeksa. Mimogrede: kodeks, ki ga je sprejel mestni svet, je podlaga politične kariere Županamaligana! Nas zanima, kako bosta Rudi Tavčar (predsednik razsodišča) in Nobelovka Lučka Kajfež Bogataj (podpredsednica) zadevo speljala...

Predlagatelj - Jani Černe