Oglasil se je svetnik KS Jaka Šuštar in poudaril, da si na Kokrici vsi želijo športni park - še bolj pa jasno pot, kako do njega in po čem. Kajti do zdaj se gospod podžupan Vehovec ni javno izjasnil, kako bo nastal športni park (bejzbol igrišče je najavljeno kot nosilni novi objekt)!? In koliko bo to stalo, zanima vse. In kako do športnega parka, ko pa do zdaj nogometašem še vode in elektrike ni občina mogla ali hotela priklopiti? Vprašanja so povezana seveda tudi s prostorskimi akti ipd. Šuštar poudarja: objekt naj bo v interesu vseh krajanov, o njem se je treba odkrito pogovoriti in pri tem mora podžupan Vehovec jasno predstaviti vse v zvezi z gradnjo (potek, sredstva, rešitve v prostoru). ŠD Zdravo gibanje s Komkrice uživa podporo zato, ker so fantje do zdaj "iz nič" nekaj naredili - seveda pa si prav zato vsi zaslužijo enako obravnavo in odnos. Do zdaj pa se je največ dogajalo v zakulisju in podporo KS naj bi (neuraden podatek) izglasovali kar na - korespondenčni seji! To pa samo poveča dvome med ljudmi, ki danes pač ne pristanejo na to, da bodo le orodja v dogovorih veljakov!