Nalivamo čisto vino o bjezbolu na Kokrici: zavedeni in nategnjeni so dobesedno vsi! Kajti odgovor Boštjana Trilarja na laž postavlja Milana Klemenčiča (KS Kokrica) in Borisa Vehovca (bejzbol predsednika in podžupana Kranja), ker v njem jasno piše: letos se bo (z)gradilo igrišče za bejzbol, novo nogometno in ostalo pa 2017 in 2018. Kar bistveno odstopa od zagotovil, ki so bila dana do zdaj tudi javno, vsaj na sestanku s športniki! Kajti: nikjer ni nobenega jamstva, da bo projekt sploh uvrščen v proračun za prihodnji dve leti, še manj da bo proračun kot tak sprejet! Obenem pa še ključno vprašanje: občina je že pridobivala dovoljenja/soglasja Agencije za okolje RS: kako, če sploh še ni bil sprejet projekt? Kako, če pa ni urejeno lastnišvo /podeljena pravica investitorju =klubu Kranjski Lisjaki? Mestni svetnik Jani Černe je vprašal, odgovor za mestni svet objavlja Trma!!! Ključno in bistveno: gre za solo akcijo podžupana Vehovca, ki bi po tem moral odstopiti! Kajti krajani Kokrice izgubijo za 30 let zemljišče kjer so 30 in več let igrali nogomet!!! In pri tem tam ne bodo imeli nobenih pravic več. In zakaj ne bi verjeli, da bo preostalo zahtevano športno igrišče res zgrajeno? Zato, ker ima občina v predalu že nekaj let projekt športnega parka (resda brez bjezbola), a ni nihče s prstom mignil, da bi krajani Kokrice dobilI ŽELEN IN NE VSILJEN OBJEKT! Kot smo zvedeli neuradno, je velika možnost, da bodo avtorji tega scenarija vendarle odstopili od projekta, ki je izpostavil še nekaj: bejzbol si v Kranju nesporno zasluži svoj objekt, a naj do njega pride brez škode za druge športnike ali uporabnike in brez političnih in drugih pritiskov in še manj manipulacij!

Odgovor_baseball_igrisce.pdf