Da imamo neverodostojnega Trilarja brez odgovornosti in zaupanja, je jasno vsem v Kranju. Da pa se sramotimo tudi v tujini, opozarja mestni svetnik Zoran Stevanović. Na obisk pobratenega Herceg Novega v Črno goro je občino predstavljal - uradnik. Igor Kalabić je znan po te, da se je javnosti lepo zlagal o "izletih" občinskih uradnikov za naš denar: trdil je, da so vse stroške plačali uradniki, v bistvu pa smo jih plačali iz proračuna vsaj za prevoze! Na obisk v Herceg Novi je bil torej poslan nižji uradnik, ne pa kdo od funkcionarjev ali celo župan! Je pa res: podžupan je samo bejzbol predsednik Vehovec, koalicije uradno nimamo, Trilarja so se odrekli mnogi, komisije razpadajo oziroma so zdaj namesto mestne le še komisije poslušnih...In pomislite: v Herceg Novem je uradnik užival v srečanjih s funkcionarji drugih občin in - diplomati! Zoran Stevanović opozarja, da je to nezaslišano, mi pa se spomnimo uradnice, ki si drzne pisno poučevati funkcionarje, za kaj in koga so bili izvoljeni. Preko 100 uradnikov MO Kranj pa očitno dejansko vodi občino in zato bi bilo dobro zvedeti, kaj o tem lahko javnosti povesta Trilar in direktorica mestne uprave Senja Vraber, ki ima med uradniki tudi strokovnjaka za mednarodne zadeve Igorja Kalabića! (nastavil ga je Mohor Bogataj, ker je Igor v prostem času tudi predsednik društva Sveti Sava, ki je bilo med odločnimi podporniki bivšega župana....)

Diplomati v Herceg Novem....