Na Primskovem bodo svetniki sedeli zopet v sredo. Kdo? Tudi podpredsednica Silva Bzjak, ki je odstopila ali ni odstopila? Nace Vidmar kot troživka (podjetnik - predsednik - svetnik) pošilja vabilo kjer na seznamu Bizjskove ni, na drugi formularjih o prisotnosti pa je. In tako naprej. Spomnimo se: krajevni svetniki so dali alibi sebi in troživki za nabavo klime (tožilstvo ni našlo kaznivega dejanja), a čakamo še na eno čudo: kje in kdaj so objavili javni razpis na katerem je predsednik KS izbral samega sebe kot podjetnika in dobavilja klima naprave? In odstop podpredsednice je morda dokaz, da bodo tufi na Primskovem kdaj dojeli, da narod ne more več pojesti kar lokalna politika skuha!