Danes je konec slovenskega lastništva kranjskega gumarstva! Huda kriza prezadolžene Save je terjala prodajo dobičkonosne Savetech (v pol leta 4,4 milijona dobička letos!), ki je bila zadnji ostanek nekdanje Save. Začelo se je z uspešno prodajo gumarskega jedra Goodyearu in končalo s polomom dediščine Janeza Bohoriča - alfe in omege Save dolga leta! Potem, ko so njega in njegovo ekipo dobesedno nagnali /s polnimi žepi,jasno/, se je Sava začela z bankami boriti za svoj obstoj. Preprosto:telovadbe z Merkurjem so pustile hude posledice, Savin turizem ne prinaša dovolj za poplačilo. In ne pozabimo: 200 milijonov dolarjev je prejel Bohorič s svojimi sotrudniki (Perčič, Vizovišek in ostali), danes pa je Sava za svojo rešitev morala za 70 milijonov evrov prodati družinsko srebrnino - podjetje Savatech z okoli 700 zaposlenimi v Kranju in na Ptuju. Kupci so Čehi, ki želijo kranjsko gumarsko podjetje še razvijati - a čas bo pokazal, ali bo to držalo. O nečem ni dvoma: Bohoričeve sprege z Valantom, Kordežem so Savi odnesle tla pod nogami in danes od bank nastavljeni Mitja Narat lahko reče samo še:"Ne vemo, ali bo sedež holdinga Sava še v Kranju!" Tam je zaposlenih 30 ljudi, ostali so na Bledu, v Moravskih toplicah in povsod tam kjer je Sava kupovala hotele! Savatech pomeni dejanski konec kranjske gumarske industrije, ki je pristala v rokah tujcev - čevljarska s Planiko in tekstilna s Tekstilindusom na začetku in Zvezdo na koncu sta propadli že prej. Janez Bohorič bo šel v zgodovino kot tisti Kranjčan, ki je Savo dokončno pokopal....