Nadzorni odbor MO Kranj je nemočen: ne župan, ne direktor mestne uprave (s sporno pogodbo o zaposlitvi) nista uresničila sklepov v zvezi s Pravilnikom o financiranju svetniških skupin. Grehi iz leta 2011 so znani že skoraj pol leta in nadzorni odbor je terjal poročilo o opravljenem glede na odločitve: naši sklepi niso bili uresničeni niti v predpisanih 90 dneh - trdi NO, ki ga vodi Alenka Podbevšek! Novi pravilnik je na vrsti na seji novembra, a nadzorni odbor terja tudi izboljšave pravilnika. med drugim: evidenco osnovnih sredstev! Kar daje slutiti, da so svetniške skupine kupovale računalnike ipd. in se je potem za njimi izgubila sled. Osnovna sredstva namreč ostajajo last občine!! In svetniki jih pač v času mandata uporabljajo, to je vse. Ponovno se postavlja vprašanje, ali v Kranju še vlada zakonita oblast, ali pa gre (iz navedenega je tako mogoče sklepati) za skupino ljudi, ki nam je dobesedno ugrabila občino z blagajno vred. Kajti nespoštovanje sklepov NO o odpravi številnih nepravilnosti je samo dokaz, kaj se nam pred nosom dogaja. Seveda je pri tem treba opozoriti, da so v ravnanju enaki vsi - eni grešijo, drugi molčijo, tretji oboje. 33 izvoljenih, ki ste jim namenili glasove pa v času največjega varčevanja samopašno razpolaga s sredstvi, ki smo jim jih plačali mi!

Požvižga se na sklepe organa, ki nadzoruje njegovo oblast....