Kaj je dosedanji izplen preiskave? Svetniška skupina Stranke za napredek KS (županova stranka) je pri mesarju Snedicu kupila 220 kg mesa iz naših žepov (na občinsko naročilnico). Pri istem mesarju že leta kupuje tudi KS Trstenik. Šef svetniške skupine=predsednik KS Trstenik Jože Lombar. To je tista KS, ki je enemu samemu podjetniku letno namenila v povprečju 100 000 evrov za gradnje in projekte KS. Javni denar, da se razumemo. Na vseh razpisih je podjetnik Prestor zmagoval tako dosledno, da je prvi naslednji podjetnik prejel 20x (dvajsetkrat) manj denarja za opravljena dela. A Jože Lombar je tudi predsednik Društva za lokalno samoupravo, napredek podeželjskih KS! In kaj ima to z mesarjem in KS Trstenik skupnega? Predsednika, nedvomno. In pomislite: KS Trstenik je od leta 2006 namenila 3600 evrov denarja. Kar tako. V pomoč. Brez kakega posebnegac sklepa, namena: "Ja res smo društvu pomagali!" potrdi predsednik KS in predsednik Društva za... v eni osebi, Jože Lombar. Ima društvo morda blagajnika, druge organe? "Veste, zdaj miruje. Smo prenehali, ko smo začeli delovati s stranko," prostodušno trdi Lombar. Ki je v društvu predsednik in blagajnik. Predsednik KS Jože je predsedniku društva Jožetu pomagal. Z našim denarjem, ker društva in krajevne skupnosti pač dobijo denar od občine, ta pa od nas...In od občine je društvo od leta 2006 prejelo spoštljivih 30 000 evrov. Na drugem mestu pa je kot vir financiranja "Lombarjeva KS"! Tako se je v društvo, ki ne deluje, ki nima blagajnika steklo 35 000 evrov. Naših. In zdaj je čas, da se odpravimo temu društvu v mirovanju naproti!