Kranj se bo zadolžil rekordno! Kranj ima 15-odstotni primankljaj, država pa manj kot 4 - odstotni pa so že vsi panični! A Kranj tudi bogato plačuje, je ugotovil Inšpektor T(rma. Rekorder v celotnem sistemu mestne občine je namreč odvetnik in pogodbeni svetovalec župana Mohorja Bogataja: ob dejstvu, da sicer mesečno zanevemokakšnosvetovanje prejema 4 800 evrov brutto, je v zadnjih štirih mesecih skoraj potrojil prejemke: od MO Kranj in davkoplačevalcev je namreč prejel 17 500 evrov julija, 11 300 avgusta, 6000 septembra in 9600 evrov oktobra. Reci in piši: 45 000 evrov, 11 250 mesečno! Bruto plača predsednika države je - pol manjša. Plača župana ? Bistveno, bistveno manjša. Kaj svetuje, o čem svetuje, kakšni so učinki za občino, ne ve nihče. Pač pa vsi vemo (iz javnih izjav Kristijana Gnilšaka), da je on vodil pogajanja za sestavo politične koalicije v Kranju, ko je bil utrujeni Mohor Bogataj na dopustu po volitvah 2010! Kristijan Gnilšak je iz mestne blagajne prejel v času od novembra 2010 do novembra 2012 /24 mesecev/ natančno 213 000 evrov za svoje delo "po pogodbi". To pa pomeni vrtoglavih 8800 evrov mesečno. Inšpektor T(rma) je torej našel najbolje plačanega človeka v Kranju, ki za neugotovljivo delo v neugotovljivem številu ur zasluži skoraj točno toliko kot dobi za vse leto celotna OŠ France Prešeren ali precej več kot Kranj v vsem letu nameni za socialno varstvo materialno ogroženih (158 000) ali precej več kot Kranj nameni skupaj za razdelilnico hrane, brezdomce in zasvojence. Seveda se bomo potrudili in povprašali odvetnika, kaj tvornega prispeva za nas, da ga tako dobro plačujemo!

Podpisnik pogodbe, ki nas je stala že 213 000 evrov.