Na mestni občini Kranj je cela kopica tistih, ki prejemajo najvišje plače glede na svoje zadolžitve. Gre za šefe tistih izpostavljenih oddelkov oziroma služb, ki so najbolj odgovorni. Kako delajo, kaže tudi plačilni razred sekretarjev....

Na zanimivo kadrovsko spremembo so nas opozorili "vohuni s Slovenskega trga 1", ker so znani ljudje pač bolj pod povečevalnim steklom. Gospa Mojca Trilar je bila do zdaj pri šefu financ Mirku Tavčarju, zdaj pa naj bi napredovala na inšpektorat oziroma bolj natančno - na skupno medobčinsko upravo, ki jo je mestni svet potrdil na zadnji seji in bo zajemala različne storitve za več (manjših) občin...In kot nam zajedljivo sporočajo o znanem paru, je napredovanje gospe Mojce samo dokaz, da sedanji vrh oblasti ni maščevalen do Trilarjevih kadrov...v tem primeru je povezava z njim res tesna, da bolj biti ne more, kajne? Če bo selitev tudi dejansko potrjena, seveda...