"Nas je 5!" trdi o civilni inciativi za novo občino Martin Leskovar s Kokrice, ki je zmogel pogum in odločnost in se udeležil nedavnega zbora krajanov: "Ne, nismo oblikovali nobenih organov, dobiva se nas pet, svoje pa dodajo kdaj še kaki strokovnjaki...." je o civilni pobudi povedal ugleden krajan, ki poudarja, da sam želi "ustrezno veljavo podeželju kjer so interesi včasih pač drugačni od tistih v mestu". POTEM SMO VPRAŠANJA O CIVILNI POBUDI, KI JE "PREPRIČALA" POSLANKO UDOVČEVO, DA JE VLOŽILA PREDLOG ZA POSVETOVALNI REFERENDUM O NOVI OBČINI, POSLALI BARBARI GUNČAR, MIRANU HUDETU, DOMNU HVALI, GREGORJU GRAŠIČU, KI SO - DOKAZANO - OD PRVEGA SESTANKA V SKUPINI, KI NAJ BI DEJANSKO PREDSTAVLJALA CIVILNO POBUDO! Tole je rezultat:

1.

Nihče od vprašanih nam na vprašanja o tem, koliko je članov civilne pobude, ni odgovoril. Prav tako smo naleteli na zid molka tudi glede samega delovanja pobude, ki naj bi uresničevala "voljo ljudstva"...

2.

Ko smo v Goričah želeli zvedeti, kdo so tisti člani civilne pobude, ki so se podpisali pod zahtevo o novi občini oziroma referendumu, nam Udovčeva&Gunčarjeva nista odgovorili.

3.

Do zdaj smo v zadnjih letih doživeli dokaj množičen odpor proti Trilarjevi avtobusni postaji pri šolah in bolnišnici na Zlatem polju. Zbor krajanov je bil množičen, podpisov za civilno pobudo vsaj nekaj deset - tu pa za občino z domnevno 10 000 občanov ni nobenega dokaza o vsaj približnem številu ljudi, ki to občino hočejo...

4.

Nihče še ni videl ankete, ki jo je plačala Barbara Gunčar, in naj bi bila naklonjena novi občini. Nihče ne ve, kdo so dejanski pobudniki in koliko jih je?

JE TOREJ MOŽNO SKLEPATI, DA JE NOVA OBČINA RES PROIZVOD PEŠČICE KJER NAJ BI BIL - NA PRIMER - DOMEN HVALA BODOČI ŽUPAN KOT JE SAM IZPOSTAVIL? JE ZATO MOGOČE, DA SEDEŽ OBČINE PROGLASIJO TAM KJER O TEM NIHČE NIČ NE VE? JE POTEM MOŽNO, DA SE POŽVIŽGAJO NA SKLEPE KS GOLNIK, DA SLEDNJI NE BO DAL IMENA OBČINI, ŠE MANJ BO SPLOH NJEN DEL?

Takole energično so pred leti člani civilne pobude sestankovali proti avtobusni postaji....