DANES PREBERITE TRMO OBVEZNO IN ZVEDELI BOSTE VSE O FESTIVALU:

1.

KDO NAS JE "NATEGNIL" IN KAKO?

2.

KAKO JE NEKDO MANIPULIRAL Z NAMI VSEMI, MI PA GA PLAČUJEMO!

3.

KAKO SE ZDAJ SKUŠAJO VEN VLEČI TISTI, KI SO TO OMOGOČILI?

TRMA JE IMELA PRAV OD ZAČETKA: BREZ PRIJAZNE OBLASTI NI MOŽNOSTI ZA TAK DOGODEK. IMA PRIJAZNOST CENO?????