V Besnici je vrag odnesel šalo, prinesel pa - Staneta Boštjančiča! Najprej se je udeležil sestanka lokalnega kulturnega društva kjer je "agitator smučarske dvorane" in šef sveta KS Primož Bavdek prvič doživel hladen tuš: podpora smučarski dvorani ipd. pod Joštom je izostala. NATO SE JE ZGODIL SESTANEK LASTNIKOV ZEMLJIŠČ KJER SO SKORAJ PLEBISCITARNO SPREJELI SKLEP O TEM, DA SO PAČ PROTI, DA NAMESTO GOZDOV ZRASTE NA NJIHOVIH PARCELAH SMUČARSKA DVORANA. Tudi na tem sestanku ni manjkal krajan Stane Boštjančič, ki je tudi član statutarno pravne komisije kot upokojeni pravnik, nedkanji tožilec iz še kaj....Po naših neuradnih podatkih pa bo Stane Boštjančič kaj kmalu potrkal na županva vrata (danes????), da bi mu prinesel "tople pozdrave" tistih, ki so v Besnici proti projektu, ki je zavit v tančico skrivnosti - a za njim stoji MO Kranj vsaj v tem, da načrtuje sprejetje občinskega prostorskega akta z "vgrajeno" dvorano in hoteli pri Besnici in pod Joštom.

1.

Stane Boštjančič se je v dosedanjih razpravah izkazal za nasprotnika posega v okolje kjer živi. A to je za zdaj pač vtis iz dogajanja na srečanjih kjer se v Besnici "dogaja narod".

2.

Kot bivši mestni svetnik in dolgoletni "rdeči politik" (po politični barvi, da bo jasno...) ima še kaj povedati tudi v stranki SD katere vodja je v Kranju podžupan Jani Černe. Slednji je politik mlajše struje v "partiji", Stane je pa "veteran". Se bodo torej mnenja kresala znotraj vodilne kranjske stranke (po številu svetnikov, dveh podžupanih, županu....)?

3.

Dogajanja v Besnici še ni konec, ker se bo oglasil še kdo od prizadetih, vpletenih. Pobudniki gradnje ipd. so ubrali pot preko sveta KS, veter v jadra piha proces na občini - a nesporno je tudi angažiranje ljudi kot je upokojeni politik pokazatelj nečesa, kar je na dlani: na tihem peljani projekt dobiva javne odmeve.

PONAVLJAMO, DA SE ŠE ZDAJ NE VE, KDO DEJANSKO NAJ BI VLAGAL V STO IN VEČ MILIJONOV VREDEN POSEG V PROSTOR POD JOŠTOM. NI ZNANO, KOLIKO NAJ BI PROJEKT STAL. UGANKA JE, KDO JE NA OBČINI "UTEŽ" NA STRANI POBUDNIKOV IN VLAGATELJEV, KI NAJ BI VLOŽILI TUJ KAPITAL. SPREMEMBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA NISO LAHEK ZALOGAJ IN ZATO JE NARAVNOST NEDOUMLJIV ZDRS OBČINSKE OBLASTI, DA NI DO KRAJANOV IN LASTNIKOV IPD. PRISTOPILA Z VSAJ OSNOVNIMI INFORMACIJAMI. ZDAJ SE JIM DOGAJA NAROD KOT PRAVIMO.....

15.2. 2023 smo objavili kot prvi in edini medij začetek.....