Trma da bi trosila dezinformacije? Da imamo napačne informacije? Naš vir pri pisanju o priznanjih in nagradah je - uraden. Pod njega je podpisan Igor Velov, mestni svetnik. In je dosegljiv vsakomur, ki si želi videti gradivo za sejo mestnega sveta v sredo. In tam, da piše kaj o tem, da je za Franca Hvastija prišel predlog prepozno in, da bo Jojo Iličić prejel kako bolj primerno nagrado? POGLEJTE!

Torej je komisija obravnavala prispele predloge za častnega občana ali pa - prosto po Velovu - predloga za Franca Hvastija ni obravnavala, ker je prispel prepozno? TAKO GRADIVO JE NAM IN KRANJČANKAM IN KRANJČANOM POSLAL GOSPOD VELOV, KI JE POD NJIM PODPISAN..TOLIKO O TEM, KDO IMA NAPAČNE INFORMACIJE....Pa poglejmo še kako, je "odpadel" Josip Iličić, ki je Kranju pomagal priti do otroškega igrišča in ni med nagrajenci MO Kranj....

Komisija mestnega sveta je sledila predlogu, le enega nagrajenca je "premestila" med prejemnike Velike plakete kar je njena pravica po odloku.

In ker je bil premeščen med dobitnike Velike plakete kandidat, ki ga je predlagala mestna svetnica (zanimivost: pri njenem predlogu ni navedeno, da sodi k Velovu v Listo za razvoj Kranja...) in prav tako prihaja iz nogometa (mimogrede: iz kluba v katerega bifeju se sestajajo na srečanjih člani Liste za razvoj Kranja... in je v njem aktiven gospod Velov..), je bilo logično, da še en nogometaš ne bo "šel skozi". Josip Iličić je torej izpadel s seznama prejemnikov nagrad in priznanj, to je edino zdaj znano dejstvo. "Iličić ni črtan ampak je komisija predlagala drugo bolj primerno nagrado glede na opis"....piše Trmi predsednik komisije Igor Velov. AMPAK V GRADIVU ZA MESTNI SVET O TEM, DA JE HVASTI NPR IZPADEL, KER SO ZAMUDILI S PREDLOGOM KOLESARJI ALI O TEM, DA BO ILIČIĆ PREDLAGAN ZA KAKO DRUGO NAGRADO, NI NITI BESEDICE ... Pa se vprašamo takole: kdo torej objavlja informacije, ki so nepopolne ali celo napačne (glede Hvastija je dvom odprt...)? Kdo s tem seznanja mestni svet? O tem, da si komisija jemlje pravico "selekcije nagrad" pa v Trmatorju....