Kranj je mesto. Kranj je občina. Kranj je mestna občina (uradno, z nazivom in statusom). Kranj ima mestni svet in mestne svetnice in svetnike. TODA NA PREDČASNIH VOLITVAH /VOLIŠČE V OBČINSKI STAVBI/ SO BILE GLASOVNICE TAKE KOT JO KAŽE NAŠA FOTOGRAFIJA. ZA OBČINSKI SVET...VELJAVNE ALI NE? VSEKAKOR NE RAVNO TEMELJITE, TOČNE KAR NA VOLITVAH PRIČAKUJEMO.....Naš bralec nas je opozoril, mi pa kot vedno opozarjamo javnost...