Nesmiselno? Novinarski ego prizadet? Užaljenost in tečnoba? Nagajanje uradnicam? Zoprno drobnjakarstvo? VSE TO IN ŠE KAJ. MED TEM, KO VEČINA NAS OB URADNIH RAZLAGAH IN POSTOPKIH SKLONI GLAVO, MI NISMO TAKI. PA JIH DOBIMO MNOGOKRAT UPRAVIČENO PO GLAVI, TUDI MI DELAMO NAPAKE. TOKRAT PA VZTRAJAMO PRI TEM, DA DOBIMO ODGOVORE NA VPRAŠANJA. ZELO JASNA. PA NAM JIH NA OBČINI ŠE NISO DALI, ZATO JE POSTOPEK DALJŠI. JIH BODO? NESPORNO. KAJ JE BISTVO? POČETJE USTANOVE, KI SI LAHKO DOVOLI - VSE? ALI NE? Ko smo zaznali, da nekdo iz uradne ustanove ne pozna niti zakonodaje, smo to vprašali. In še vedno čakamo, kmalu bo mesec dni...

ZA KAJ GRE? NA MO KRANJ JE PREKO 100 ZAPOSLENIH. USPOSOBLJENIH. JE PRAV, DA OD NJIH, KI DEJAJO PREDVSEM PO PREDPISIH, PRAVILIH IN ZAKONIH, PRIČAKUJEMO TAKO RAVNANJE, KO IMAMO URADEN OPRAVEK Z NJIMI? DA NE BO NESPORAZUMA: PRINCIP JE VEDNO TUDI KAŽIPOT NA NEKAJ. V TEM PRIMERU NA RAVNANJE URADNICE. NIKDAR NISMO DALI KONČNE SODBE, KAKŠNO - A SMO SVOJE STALIŠČE ZAPISALI. ZDAJ PA NAJ ODGOVOR KONČNO DA OBČINA....KER JIH MI PLAČUJEMO!