ALI SO DESETINE TISOČEV EVROV PLAČIL PODPRTE Z USTREZNIMI NAROČANJI, RAZPISI? ZA KAJ PLAČUJE KRANJSKI ZAVOD VELIKE VSOTE PODJETNIKOM, KI SO ŠIRŠI JAVNOSTI MANJ ZNANI? ALI POTEKAJO POSTOPKI PO ZAKONODAJI ALI NE? POGLEJTE RAZLOGE ZA NAŠA VPRAŠANJA KLEMENU MALOVRHU, DIREKTORJU ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO.

1.

Ne trdimo, da je karkoli spornega pri plačilih. A v januarju 2022 je direktor Klemen Malovrh plačal storitev, ki je sploh ni bilo in se ne ve, kdaj bo in kje bo in kakšna bo. Skliceval se je na termin, ki ga javne finance ne poznajo. Plačilo vnaprej po pojasnilu MO Kranj pomeni izjemo, občina tega ne počne. Plačal je v nekaj dneh po sklenitvi dodatka k pogodbi, rok za plačilo MO Kranj je - 30 dni, ki pa Malovrha ne zavezuje.

2.

Okoli 1,2 milijona je kljub vsaj pol manj dejavnosti porabil zavod, ki je prejel enako sredstev pred krizo, med krizo z virusom. Kam je šel ta denar? Zavod ima svet zavoda, občina pa nam je naštela vse organe nadzora poslovanja. Za leto 2020 bo posle preverilo računsko sodišče.

3.

Tistih, ki z zavodom poslovno sodelujejo, je ogromno. Kar je logično. A v redakcijo Trme smo dobili še eno sporočilo o tem, kako znajo nekateri najti poti do plačil zavoda. Spomnimo: zunanjo sodelavko je direktor nnašel sam in potem je 19.10.2020 v enem dnevu odprla podjetje, podpisala pogodbo, že delala za zavod in isti dan tudi obračunala!? Nenavadno? Ne vemo, ampak vsaj podobnega primera ne poznamo.

ODGOVORE O POSLIH KLEMENA MALOVRHA IN PODJETIJ, KI SMO JIH IZBRALI NAKLJUČNO, BOMO OBJAVILI TAKOJ, KO JIH PREJMEMO. ZA NAŠ DENAR GRE.