Milan Krek je zdaj pač "na tapeti" in današnja objava je v tem slogu. Jasno: če je plačal nekaj, kar ni bilo narejeno, je v problemu. Ali pa tudi ne: DIREKTORJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO NI PADEL LAS Z GLAVE ZA ENAKO ALI HUJŠE POČETJE - VNAPREJ JE PLAČAL STORITEV, KI NAJ BI SE ŠELE ZGODILA IN TO SKUŠAL OPRAVIČITI S T.I. PAKETNIM DOGOVOROM, KI SO GA OBČINSKI REVIZORJI NA NAŠE VPRAŠANJE PAČ OPISALI KOT NEKAJ, KAR NI PRAKSA PRI PLAČILIH IZ JAVNEGA DENARJA. KER PA JE NAŠ DIREKTOR PAČ DEL OBLASTI, KI NAM VLADA, JE LOGIČNO, DA ZA TAKO POČETJE NI ODGOVARJAL. LOGIČNO VPRAŠANJE: KAJ BI BILO, ČE BI PLAČAL 100 000 EVROV? ENAKO?

1.

Januarja letos je /vir portal ERAR, ki zajema vsa nakazila javnega denarja/ Klemen Malovrh plačal 2500 evrov agenciji, ki zastopa dva muzikanta. Njunega nastopa (po veljavni pogodbi) do danes ni bilo, plačilo sta pa prejela. OD TAKRAT DO ZDAJ OBSTAJA TAKO LAHKO SUM KAZNIVEGA DEJANJA ZLORABE POOBLASTIL IN ŠE ČESA.

2.

Po naših vprašanjih, je sledil "PAKETNI DOGOVOR", KI GA KAJPAK JAVNE FINANCE V TAKI OBLIKI NE POZNAJO. Poznata ga podpisnika aneksa, ki se je zgodil tako rekoč prvi dan po novoletnem rajanju in "pokril" nakazilo nekaj dni kasneje. Če bi šli nadzorniki pogledat korespondenco /delovodnik zavoda, bi morda dobili še boljše podatke. JASNO: 2500 EVROV JE BILO PLAČANIH BREZ OPRAVLJENE STORITVE IN BREZ POGODBE, KI BI OPREDELILA, KDAJ STORITEV BO.

V S E T O smo plačali seveda tisti, ki polnimo občinski proračun. In pod vse to se podpišejo zlasti Matjaž Rakovec, župan Kranja...predsednica sveta zavoda in mestna svetnica Lea Bidovec in visok mestni uradnik Marko Čehovin, član sveta zavoda v imenu MO Kranj. Zaradi podobnih grehov z javnim denarjem so prejšnjega direktorja odstavili...sedanji pa si je že privoščil tudi poslovanje zavoda s podjetjem kjer je solastnik. I NIKOM NIŠTA (je nekoč rekel znan slovenski politik)....