Na Primskovem je "vojna": na eni strani svet KS Primskovo s predsednikom Matevžem Ribnikarjem, na drugi strani pa nekatera društva oziroma najemniki prostorov v domu. Enega od njih (25 kvadratnih metrov) najemajo tri društva (koronarno, osteoporoza, Rdeči križ), mesečna najemnina pa znaša malo čez 200 evrov za vse 3 društva, ki si prostor delijo. Prej je bila najemnina bistveno nižja, novo vodstvo na Primskovem pa je z vsemi najemniki sklenilo podpisati pogodbe, ker so prejšnje pretekle ali so neveljavne. Posebej v Rdečem križu so ogorčeni nad povišanjem (67 evrov mesečno) in odnosom do njih. Ker organizirajo številne akcije, ker skrbijo za starejše krajane, ker se trudijo pomagati vsem, odnosa do društva ne razumejo: "Naše društvo je krajevno, skrbimo za naše starejše z obdarovanjem, izvajamo številne aktivnosti za boljše zdravje, a to ni cenjeno. Plačevati je treba tudi za najem dvorane za krvodajalske akcije kar plačuje zdaj območna organizacije, mi pa smo s previsoko najemnino soočeni čeprav delamo marsikaj, kar naj bi tudi KS sama," pravi Silva Bizjak, nekateri krajani pa opozarjajo, da ni nobenih informacij o delovanju KS, ker ni več glasila in da predsednik sveta KS ne daje pojasnil o novih najemninah in drugem. Zato posamezna društva (npr.šahisti) dom zapuščajo čeprav je v lasti KS in so ga nekoč zgradili krajani. Prizadeti o problemih obveščajo MO Kranj, a lastnik doma je krajevna skupnost (objekt ima sicer okoli 10 lastnikov, ki pa imajo večinoma svoje prostore za dejavnosti ipd.). Omeniti velja, da je bila Silva Bizjak v prejšnjem mandatu podpredsednica sveta KS in na sporna ravnanja je takrat opozarjal svetnik Ribnikar, ki je na volitvah s svojo listo dobil 5 od 6 mandatov v svetu KS Primskovo.