SDS ima v mestben svetu največje število svetnikov - 6. Saša Kristan sodi med najbolj izkušene člane sveta, Branko Grims pa se je podpisal pod predlog gradiva za obravnavo o prišlekih v Kranj.

Prihodnjo sredo bo priložnost za analitično obravnavo dejstev, ki jih vidimo vsi: število priseljencev s Kosova se zadnja leta povečuje, pri tem pa sae na veliko govori o nepravilnostih pri bivanju, dovoljenjih, socialnih pomočeh. Predlagatelj gradiva, mestni svetnik Grims, je zgoraj opisal eno od možnih zlorab, ključno pa bo nekaj drugega: ali naša država in njeni organi delujejo dosledno in ustrezno? Kajti eno je samo govoriti, kako Kosovci osvajajo Kranj, drugo pa so dejstva, ugotovitve in - ukrepi. Prav temu pa bo seja očitno tudi namenjena in spomnimo:PRVI MEDIJ, KI JE O TEM PISAL, JE BILA - TRMA!