Prej sli slej bo treba zopet urejati zadeve, ki jih v Kranju na koncu "žegna" mestni svet. V času krize z virusom, je kriza najbolj kosila v listi, ki jo vodi predsednik, ki se je res tragično odzval na virus svojim (sarkastničnim, je kasneje trdil...) širokoustenjem, kako ga bo izzval...Dve svetnici (Zupan, Bidovec) sta izstopili, dva sta odstopila (oba odstopa sta seveda na Trmi bila ustrezno spremljana...) in tako Tanje Graonja Krstev in Roberta Kranjca ne bo več v mestnem svetu. Namesto njiju prihajata (vir: Zora Za Kranj - medijske objave) Grodana Grobelnik in Gašper Peterc (oba sta doma na podeželju, v Prašah in Žabnici). Nova svetnika bosta potrjena na prvi naslednji seji, ki naj bi se zgodila v maju glede na razvoj krize oziroma omejitve, ki bodo še veljale. Seveda je bil pretres pri Zoranu Stevanoviću temeljit, novi "neodvisni svetnici" pa zdaj tvorita skupino strank in list in samostojnih: po enega svetnika ima Levica, Desus, Povezane lokalne skupnosti in Barbara Gunčar s svojo stranko kar pomeni 4 glasove v svetu, 4 dame (Kert, Bidovec, Zupan, Pavlovski) prinašajo prav toliko posamičnih glasov, potem pa sta tu še NSi, LMŠ s po dvema svetnikoma oziroma svetnicama (skupaj 4). Tako je "razdrobljenih" skupaj kar 12 glasov, po dosedanjem nastopanju v mestnem svetu pa župan ne more računati na Več za Kranj (3), Zoran Za Kranj (4) in Lista za razvoj Kranja (4) kar prinese 11 glasov. SEVEDA SE BODO MED MANJŠIMI IN POSAMIČNIMI ENI ODLOČALI ZA IN DRUGI PROTI ŽUPANU, ČE POENOSTAVIMO. VSEKAKOR PA OPOZICIJA ZDAJ BISTVENO TEŽJE SESTAVI 17 GLASOV KOT PREJ IN NOVO RAZMERJE BO NA PREIZKUSU V MAJU. MED TISTIMI ZGODBAMI, KI BODO ZANIMIVE, STA VSAJ DVE KADROVSKI - DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM BODO SKUŠALI ODSLOVITI, DIREKTORJA GASILCEV PA NASTAVITI...In še tole: kdo pa pravi, da ne bo še kak odhod, odstop, izstop, prestop? Po tem bo očitno ta sestava mestnega sveta postala res nekaj posebnega....

![Spletna domislica ...opozicija obdelana svetopisemsko?!](/img/zokijevi (2).png)