Zgodba o Majdičevem mlinu, ki je začel goreti 26.9. pred polnočjo in je požar uničil stavbo ob Savi pod Jelenovim klancem, ima ozadja. PRAVNO GLEDANO NOVI LASTNIKI /NAŠ MLIN/ NISO VPISALI SVOJE LASTNINE DO POŽARA AMPAK ŠELE TAKRAT, KO JE NA POGORIŠČU ŠE TLELO - 27.10.2022 MALO ČEZ POLDNE! Vpis v zemljiško knjigo pa je za dokazovanje in izkazovanje lastništva nujen in pomeni dejansko stanje tudi za vse ostale (državni organi, stranke v različnih postopkih ipd.) in je seveda JAVEN - torej ima do vpogleda pravico vsak. POGODBO SO SKLENILI NOVI LASTNIKI /ZNANA DRUŽINA ODLAZEK IN NEKDANJI ŠEF TRŽIŠKE KOMUNALE SO LASTNIKI "NAŠ MLIN") ŽE JUNIJA, A DO POŽARA TEGA NA USTREZEN NAČIN NISO IZKAZALI!

1.

Nepremičninsko podjetje je prodalo Majdičev mlin že junija. Toda vpis v zemljiško knjigo se je zgodil tako rekoč na dan požara ali tri mesece kasneje. PO NAŠIH PODATKIH PA BO USTREZNOST VPISA PREVERJENA NA SODIŠČU, KER OBSTAJA SUM GLEDE VSEH OKOLIŠČIN VPISA LASTNINE NA NOVE LASTNIKE.

2.

Do zdaj ni znano, da bi kakršenkoli občinski odlok "varoval" Majdičev mlin, ki tako vsaj v kranjski občini nima statusa kulturnega spomenika ipd. Glede državne zaščite oziroma predpisov, ki to urejajo, so mnenja deljena. TO PA POMENI, DA BO SEVEDA TUDI RUŠENJE ALI OBNAVLJANJE NUJNO NALETELO NA ODLOČITVE GLEDE SAMEGA VAROVANJA OBJEKTA.

3.

Neuraden podatek o ceni Majdičevega mlina ob zadnji prodaji je okoli 200 000 evrov. Toda lastnik je zdaj soočen še s stroški rušenja/obnove, zelo verjetno pa objekt vsaj pri novih lastnikih ni bil zavarovan, ker so "de iure" lastništvo potrjevali šele na dan požara oziroma dan kasneje z vpisom v zemljiško knjigo.

4.

Policijska preiskava vzrokov požara uradno še ni končana. MO Kranj je sicer pomladi ustanovila delovno skupino za Majdičev mlin kjer so se ukvarjali z njegovo (možno) prihodnostjo in pridobivanjem sredstev iz evropskih virov. Družina Gros /Majdič pa v okviru denacionalizacijskih postopkov terja vrnitev mlina v naravi kar prinaša dodatne okoliščine v zgodbo, ki je precej zapletena na vseh ravneh.