Trma ekskluzivno objavlja pogodbo, ki je bila podpisana 13. maja! Šele takrat je občina z župnijo uredila svojo naložbo na cerkvenem zemljišču. KAR NAJBOLJ BODE V OČI JE, DA CERKEV BREZPLAČNO "POSOJA" ALI "ODSTOPA" ZEMLJIŠČE ZA 15 LET. SAMO ZA TAK ČAS ALI TUDI VNAPREJ - NE VEMO. IN CERKEV=KRANJSKI ŽUPNIK MORA DOVOLITI SLEHERNO DRUGO DOGAJANJE PRI PREŠERNOVEM GAJU, KI NI ZAJETO V POGODBI O PARKU KATEREGA BOTRI SO ŽUPNIK, ŽUPAN IN MINISTER, KI BO TA TEDEN SAMO ŠE OPOZICIJSKI POSLANEC....

OB DRAGINJI, KI SE NAJAVLJA TUDI Z DRAŽJIMI STORITVAMI KOMUNALE, JE VLAGANJE DENARJA V PARK NA TUJI ZEMLJI, KI BO MORDA STAL LE 15 LET NEODGOVORNO....POSEBEJ ZATO, KER JE OČITNO TO POLITIČNA NALOŽBA IN NE KAKO HOTENJE KRANJČNK IN KRANJČANOV...BI RAJE VIDELI UREJEN BOTANIČNI VRT V NEPOSREDNI BLIŽINI IN KONČNO UREJEN BELIWEISOV PARK PRI AVTOBUSNI POSTAJI...????